Built with Berta.me

  1. Ik teken met potlood, maak collages met uitgeknipte afbeeldingen uit tijdschriften, schilder met olieverf en maak kleine sculpturen van papier, canvas en keramiek. Het maakproces wordt gevoed door mijn snelle associatieve gedachtewereld, wat resulteert in een diversiteit aan werken. Het werken met beeld- en idee-associaties, kleur-, vorm- en idee-rijm, en spelen met betekenis, is kenmerkend voor mijn manier van creëren. Mijn manier van werken is een dans tussen de liefde voor het materiaal en de ideeën die ze bij mij opwekken.

    Ik bevraag met de werken die ik maak mijn plaats binnen de kunstgeschiedenis en de kunstwereld, maar net zo goed ook de plaats van de kunstgeschiedenis en de kunstwereld binnen mijn eigen leven. In een tekening plaats ik mijzelf als model voor Matisse, ik schilder een werk van Mondriaan in een persoonlijk interieur of ik reproduceer de Mont Sainte-Victoire op een kaumgumpakje. Enerzijds probeer ik hiermee de grote en verre wereld kleiner te maken, dichterbij te brengen, eigen te maken, anderzijds bevraag ik hiermee de verschillen in waarde en betekenis tussen kleine ogenschijnlijk onbenullige dingen zoals een lucifersdoosje en een groots kunstwerk van Cézanne, of mijn eigen “kleine” leven tegenover het leven van een genie als Matisse. Ik wil mijn leven, het intieme, laten versmelten met de grote meesters waar ik naar op kijk, een ruimte scheppen op het doek waar deze twee werelden elkaar ontmoeten.

    In vele opzichten voel ik mij verwant aan de grote meesters uit de vorige eeuw. De bezieling, het grote denken, de enorme liefde voor het materiaal en het geloven in universele waarden, ervaar ik net zo hartstochtelijk. In die zin zie ik mijzelf als hedendaagse modernist.